STAG

KPP Maestro

Emri:

KPP Maestro

Komuna:

Pejë

Adresa:

Pejë

Email: edonita.vishaj@gmail.com

Kryetari:

Edonita Vishaj

Trajneri:

Qamil Vishaj