STAG

FPPK në Arenën Ndërkombëtare

Federata e Pingpongut e Kosoves është e antarësuar në International Table Tennis Federation (ITTF), European Table Tennis Union (ETTU), Mediterranean Table Tennis Union (MTTU) si dhe në Balkan Table Tennis Union (BTTU). Poashtu zyrtarët e FPPK-së janë pjesë e udhëheqjes në keto organizata si më poshte:

  • Nehat Çitaku - Zv. President i MTTU-së; Anëtar i Komitetit të Veteranëve të ETTU-së; Anëtar i Komitetit për Zhvillim në BTTU
  • Besire Domaniku - Anëtare e Komitetit Teknik të ETTU-së
  • Jeton Beqiri - Anëtar i Komitetit të Ranking të ETTU-së; Anëtar i Komitetit të Referëve dhe Gjyqtarëve në BTTU
  • Fadil Luta - Anëtar i Komitetit Teknik në BTTU
  • Bashkim Gashi - Anëtar i Komitetit të Referëve dhe Gjyqtarëve të ETTU-së
  • Kastriot Orana - Anëtar i Komitetit të Marketingut në BTTU

Anëtarët e FPPK-së që janë të përzgjedhur në komisione të ndryshme të ETTU-së në mandatin e kaluar 

  • Abedin Bahtiri - Anëtar i Komiteti i Rankimit 
  • Besire Domaniku - Anëtare e Komitetit Teknik
  • Jeton Beqiri - Anëtar i Komitetit të Referëve dhe Gjyqtarëve