STAG

Federata e Ping Pongut të Kosovës

Email Adresa:
[email protected]


Adresa:
Shtëpia e Sporteve, Rr. Agim Ramadani nr. 43
Zyra nr 7, Prishtinë, 10000
Kosovë