STAG

Federata e Ping Pongut të Kosovës

Email Adresa:
info@fppk.com
Nr Tel:
+383 49 173 813

Adresa:
Shtëpia e Sporteve, Rr. Agim Ramadani nr. 43
Zyra nr 7, Prishtinë, 10000
Kosovë