STAG

KA PËRFUNDUAR ME SUKSES KAMPI I ETTU-SË ME EKSPERTEN VESNA OJSTERSEK

Në datat 16 deri më 20 korrik, një kamp i pingpongut për të rinj është përfunduar me sukses në hapësirën e SHFMU ‘Tefik Çanga’, në Ferizaj. Ky kamp ishte organizuar nga Unioni Evropian i Pingpongut për të rinj në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe ishte mbajtur nën udhëheqjen e ekspertes sllovene Vesna Ojstersek.

Trajnerë të përzgjedhur nga drejtori i përfaqësueses së Kosovës dhe vet Drejtori ishin përfshirë në këtë kamp të rëndësishëm. Gjatë këtyre pesë ditëve, lojtarët dhe trajnerët kanë punuar me intensitet të lartë në aftësi të ndryshme, duke përfshirë stabilitetin, reagimin, lëvizjen, shërbimin dhe shumë aspekte të tjera të lojës së pingpongut.

Drejtori i përfaqësueses së Kosovës është shprehur i kënaqur me angazhimin dhe përpjekjet e lojtarëve dhe trajnerëve gjatë kampit. Ai ka shprehur besimin se me punën e vazhdueshme në këtë drejtim, Kosova ka potencialin për të arritur sukses në arenën ndërkombëtare të pingpongut.

Ky kamp ka shërbyer si një mundësi e rëndësishme për të rinjtë dhe trajnerët në Kosovë për të zhvilluar aftësitë e tyre dhe për të ndërtuar një bazë të fortë për suksesin në të ardhmen në nivele ndërkombëtare.