Drita
Navigimi

KPP DRITA

HISTORIKU I KLUBIT

"KPP Drita" femrat nga Gjilani është themeluar ne vitin 1997.Klubi ka kryesin e vet (kryetarin, sekretarin dhe arketarin).Gjjithashtu klubi ka shkollën e vet, trajnerin dhe ndihmes trajnerët.Klubin e perbejne 14 sportiste :7 minikadete, 1 kadete, 1 juniore, 5 seniore.

DRITA

Kontakt detajet e klubit:

Kontakti i personave te KPP Drita:

044-154-208

044-369-407

Email: kpp_dr@fppk.com

 

Adresa: Gjilan